Program výroční schůze TJ Sokol Dubany (6.3.2009)

12.03.2009 19:55

 1. Zahájení výroční schůze TJ Sokol Dubany 
2. Představení zástupce Prostějovské župy sokolské
3. Zpráva o činnosti TJ Sokol Dubany za rok 2008 + finanční zpráva
4. Zpráva o sportovní činnosti TJ Sokol Dubany za rok 2008
5. Problémy a návrhy jejich řešení + určení harmonogramu zavlažování+termíny brigády
6. Schválení akcí na rok 2009
7. Diskuse
8. Předání poděkování za dlouholetou činnost v TJ Sokol Dubany 
9. Závěr

Zpráva o činnosti TJ Sokol Dubany za rok 2008

  V roce 2008 TJ Sokol Dubany měla členskou základnu v počtu přibližně 70 členů, jedná se jak o dospělé, muže i ženy, tak i o žáky. V tomto roce 2008 se pět družstev účastnilo pravidelných soutěží, kdy z tohoto počtu jsou dvě družstva žákovská.
  V roce 2008 za finančního přispění OÚ Vrbátky započala rekonstrukce šaten a díky mnoha hodinám brigádnické činnosti našich členů a zručnosti pana Prygla, je již tato rekonstrukce šaten téměř dokončena, kdy je třeba ještě dodělat několik drobností na budově šaten. Dále pokračovala již započatá rekonstrukce hrací plochy hřiště a v současné době je již kvalita trávníku na velice dobré úrovni a dá se očekávat, že zde budou v letošním roce odehrány první soutěžní zápasy. 
  V letošním roce 2009 jsme opětovně od OÚ Vrbátky dostali finanční podporu a díky této se dá předpokládat, že v letošním roce bude vystavěna u budovy šaten krytá dřevěná pergola vhodná pro posezení a provedeno vydláždění. V případě, že nám zůstanou nějaké finanční prostředky, budeme uvažovat koupi sekačky na trávu. 
  Po ukončení rekonstrukce šaten a odvezení suti a všeho co zde nepatří a úpravě okolí bude tento areál skutečně ozdobou. 
  Dále je třeba zvážit zda v prvním roce fungování travnatého hřiště zvládneme údržbu vlastními silami, nebo se pokusíme toto někomu nabídnout(napadá mě místní zahradník p. Ing. Maláč), který je odborníkem ve své činnosti a snaživým člověkem ve všech směrech svého působení. 
Část techniky potřebné k údržbě travnaté plochy a tím mám na mysli „ tzv. ježka „ pro provzdušňování jsme si obstarali z vlastních prostředků a díky zručnosti a ochotě našeho člena Petra Dostála. I na tomto příkladu je vidět, že se snažíme ušetřit finanční prostředky, všude tam kde je to jen trochu možné. TJ Sokol Dubany činností svých členů a získáním finančních dotací z OÚ Vrbátky navyšuje a zhodnocuje celkový sokolský majetek. Každým rokem se ve své činnosti rozvíjíme a rozšiřujeme i svůj okruh působení a o to více je zarážející přístup vedení Prostějovské sokolské župy, která nám na činnost a pro rozvoj v roce 2008 přispěla částkou přibližně 1.250,-Kč. Nemám rád silná slova, ale tato finanční podpora ze strany vedení Prostějovské sokolské župy je výsměchem či urážkou, neboť na odevzdaných příspěvcích za své členy jsme v roce 2008 zaplatili přibližně 1.150,-Kč. To znamená že při porovnání rozdílu zaplacených příspěvků za členy a obdržené finanční podpory, měl každý člen pro svou činnost v roce 2008 k dispozici částku asi 1,50-Kč. Je až neskutečné jak některé sokolské organizace jsou vedením sokolské župy finančně preferovány na úkor jiných. Tím neříkám, že mají všechny organizace ať fungují či ne dostat stejné finanční prostředky, ale přijde mi, že je pro vedení Prostějovské sokolské župy nejdůležitější, abychom se oslovovali bratře a sestro, papírově vykazovali i činnosti, které se neuskutečnily, či uskutečnily v počtu jednotlivce a spokojili se s příslibem nějakého funkcionáře Prostějovské sokolské župy, který přijde na naši výroční schůzi s heslem slibem potěším, nic mě nestojí a podělím tím spoustu lidí. Nemyslím si, že je řešením angažovat za TJ Sokol Dubany někoho, který bude fiktivně smýšlet různé akce pod hlavičkou sokola a o těchto dodatečně informovat vedení župy s nemožností kontroly jejich uskutečnění, nebo do organizace náborovat a registrovat desítky či stovky lidí třeba i „ nýmandů „, kteří nemají o naši organizaci ani nejmenší tušení a zájem, jen proto abychom na pohled vypadali jako veliká organizace ze stovkami členů. Naše práce a naše činnost je hmatatelná, kdy v celkovém důsledku rozšiřujeme majetek celé organizace Sokol. Místo psaní „blábolů“ na papír o uskutečněné činnosti a posíláním těchto nesmyslů na vedení Prostějovské sokolské župy, chodili naši členové na brigády a mimo to i vzorně po stránce sportovní reprezentovali za což Vám všem jako starosta TJ Sokol Dubany děkuji. Pokud by chtěl někdo z vedení sokolské župy namítnout, že o naší činnosti vzhledem k administrativní absenci neví, byla by to pouhá výmluva, neboť v průběhu roku jsme se jako organizace zúčastnili schůzí Prostějovské sokolské župy, kde v případě zájmu vedení župy jsme o své činnosti mohli osobně informovat a v případě zájmu vedení župy a nutnosti toto administrativně dokládat, zde vidím i možnost z jejich strany o administrativní pomoc. Pokud mám informace vedení Prostějovské sokolské župy bylo dostatečně informováno o záměrech a o probíhající činnosti v naší organizaci. 
V průběhu několika roků se na našich sokolských výročních schůzích vystřídalo několik lidí z vedení Prostějovské sokolské župy, kdy jediným přínosem pro nás byla tak maximálně kritika, že si neříkáme bratře a sestro a že máme nějaké administrativní nedostatky v naší činnosti.
Osobně věřím, že současný stav, kdy do jedné sokolské obce se nastrkají velké peníze a jiná fungující nedostane téměř nic, nebude trvat již dlouho, kdy řešení tohoto vidím, buď v pochopení situace ze strany současného vedení Prostějovské sokolské župy, či nahrazením některých těchto lidí za někoho schopnějšího. Pokud by vzhledem ke struktuře nebyla výměna možná či ani toto nevedlo k nápravě vidím další možnost v informování o stavu věci směrem k vedení organizace Sokol, popřípadě i osobním kontaktem s těmito zástupci, nikoliv na úrovni regionální, ale spíše na úrovni centrální, neboť ruka ruku myje, což se dá předpokládat, že to bude platit i v organizaci sokol.
Jsem zastáncem toho, že kritika by měla být věcná a cílem kritiky je náprava, což zřejmě budeme jako TJ Sokol Dubany moci posoudit ke konci letošního roku a to z výše obdrženého finančního příspěvku.
V případě dostatečné finanční podpory ze strany Prostějovské sokolské župy, vidím další využití areálu spodního hřiště v možnosti vybudování hřiště na plážový volejbal, neboť o tento sport je zájem a v nejbližším okolí nejsou k tomuto vytvořeny vhodné podmínky, či vytvoření dětského hřiště s prolézačkami apd. 
Další věc k řešení je, zda si Prostějovská sokolská župa, bude chtít pojistit svůj majetek, tedy budovu šaten TJ Sokol Dubany, nebo zda budeme všichni společně doufat, že se nám vyhnout projevy vandalismu či jiné trestné činnosti. 
Dále je třeba s vedením OÚ Vrbátky dořešit otázku, zda a popřípadě jakou má představu při využití našeho sportovního areálu pro účely dětí ze základních škol spojených obcí. 
V závislosti na kvalitě hrací plochy a termínu dokončení celkových úprav jak šaten, tak i okolí, proběhne v letošním roce slavnostní otevření rekonstruovaného areálu, kdy zde budou na slavnostní otevření pozvány i známé osobnosti z veřejného života. Pokud se vše podaří možná si na našem hřišti zahrajeme proti slavným fotbalovým hvězdám hrajícím nejvyšší domácí či zahraniční soutěže a máme přislíbenu i zábavu s kapelou Quercus.
V roce 2008 jsme jako TJ Sokol Dubany uskutečnili společenský ples v sokolovně v Dubanech, naše družstva se účastnila v pravidelných soutěží v okresních ligách, proběhl tradiční tenisový turnaj a Štěpánský fotbalový turnaj.
V letošním roce bych chtěl v nějakém vhodném termínu, tak aby nám to nezacházelo do soutěží uspořádat pod hlavičkou TJ Sokol Dubany, jednodenní cyklistický turistický výlet do pohoří Jeseníků, kdy část cesty by se absolvovala vlakem a část cesty na jízdním kole, tak aby tento výlet mohl být vhodný i pro širší veřejnost i méně cyklisticky zdatnou. 
Do letošního roku přeji vedení Prostějovské sokolské župy mimo jiné i zdravý selský rozum a Vám všem přeji za TJ Sokol Dubany zdraví, štěstí a to i v osobním životě a mnoho sportovních úspěchů. Dále bych Vám chtěl poděkovat jak za pracovní činnost pro sokol, tak i za vzornou sportovní reprezentaci. 

Po dostavení se paní Michlové za Prostějovskou sokolskou župu a z její strany vysvětlení, že sokolské organizace cca 70 organizací spadající pod Prostějovskou župu dostali na činnost v roce 2008 finanční hotovost ve výši 155.000,-Kč a že si peníze na činnost a správu majetku musí organizace zajistit samy, nejlépe z „EVROPSKÝCH FONDŮ“ , tak bylo i ze strany vedení TJ Sokol Dubany konstatováno, že zřejmě více peněz jsme z vedení Prostějovské župy nemohli jako organizace dostat. (je zřejmé, že pokud Prostějovská župa dostane 155 tis. Kč na rok, není chyba v župě, ale někde jinde, kdy ovšem to nic nemění na tragické situaci 1,50,-Kč příspěvek na rok a člena). 


  za TJ Sokol Dubany
 starosta Pavel Karásek