Schůze: otázky k diskusi a různé informace

12.03.2009 19:52

 -dovolil bych si určit trojici našich členů, kteří následně rozhodnou o Vašich návrzích ve věci týkající se provozu sportovního areálu( zda bude na hřiště vstup volný pro kohokoli či zda budou nějaké omezující podmínky, popř. pronájem a za jakou částku, kdo určí zda je plocha vhodná vzhledem ke klimatickým podmínkám k zapůjčení, zápůjčka budovy šaten mezi našimi členy apd.), každý z členů TJ Sokol Dubany, který bude mít zájem, nechť se písemně k tomuto vyjádří a toto v písemné formě a toto doručí někomu z určené trojice, Milan Stužka, Petr Dostál, Ivo Zatloukal a to do 21.3. 2009. Dále ukládám, že po vzájemné domluvě někdo z této trojice v písemné formě předloží konečný návrh, kterým bude stanoven provoz sportovního areálu(pokud by jste nebyli schopni, tak Vámi předložený a schválený dokument dám do písemné podoby já). důležité!!!!!!!!!
-plány OÚ Vrbátky na využití sportovního areálu pro účely základní školy
-zda sokolská župa pojistí budovu či již existuje nějaké pojištění 
- akce v letošním roce + jejich případné dotování
- rozvrh dvojic na zavlažování přes léto
- určit trojici lidí v případě zakoupení sekačky, která bude provádět sečení(proškolení)
 zda František Dostál zajistí zhotovení dveří na záchody, popřípadě určit někoho jiného
- je třeba určit osobu, která v případě dostatku finančních prostředků zajistí zakoupení sekačky na trávu(doporučuji konzultaci s Josefem Zbořilem-zaměstnanec OÚ Vrbátky)
 zda má někdo nějaký podmět ke zlepšení do letošního roku

 v březnu či dubnu proběhne prořízka suchých větví v areálu spodního hřiště

-Václav Kovář zajistí umístnění rozpisu zavlažování hřiště na internetové stránky naší organizace, které bude v případě potřeby okamžitě aktualizovat a dle tohoto rozpisu se budou všichni podílet na zavlažování. V případě, že někomu nebude vyhovovat určený termín zajistí si sám výměnu s někým jiným a jen v případě, že by si sám nedokázal zajistit výměnu bude o tomto informovat Petra Dostála či Michala Zámečníka, kteří zajistí buď výměnu či jakýmkoliv jiným způsobem zavlažování. Určuji, aby Václav Kovář a Michal Zámečník společně zpracovali plán k zavlažování hrací plochy a tento byl následně uveden na našich internetových stránkách. Doporučuji, aby byl zvolen 14-ti denní rytmus vždy od pondělí do neděle, počínaje pondělím 13. dubna 2009 a konče 27. zářím 2009. Václav Kovář a Michal Zámečník ještě před závlahovou sezónou zajistí vše potřebné k závlaze(hadice, těsnění, rozprašovač apd.) v případě potřeby se domluví s Petrem Dostálem. 

-Radim Kawij, Petr Kawij, Michal Zámečník a Václav Kovář zajistí natření střechy budovy šaten a sloupů v areálu hřiště 
   
-Ivo Přidal a Jiří Ručil se pokusí zajistit výstavbu „udírny“ na místě již zbudovaných základů

-Lubomír Keluc se pokusí zajistit hráčské osobnosti k příležitosti slavnostního zahájení provozu sportovního areálu

-žáci se mohou vždy po domluvě účastnit a pomoci komukoli dle svých schopností

  Letošní rok bude pro nás všechny zřejmě tím nadlouho finálním rokem, případné následné úpravy budou už jen kosmetické a proto na Vás všechny apeluji, aby jste se sami snažili odvést vždy to nejlepší čeho jste schopni a snažili se přispět i vlastními nápady k co nejlepšímu rozběhu našeho areálu, neboť pokud se nám podaří stanovit jasná pravidla, která se budou dodržovat ušetří nám to do budoucna všem mnoho úsilí.
 


za TJ Sokol Dubany
místostarosta Petr Dostál


Usnesení z výroční schůze konané dne 6. března 2009.

Byly schváleny akce na rok 2009 – tenisový turnaj o Dubanský talíř přátelství z dotací 500,-Kč, Štěpánský fotbalový turnaj s dotací 3.000,-Kč a účast v poháru vítězů bez upřesnění finančních nákladů.

Bude zhotovena informační tabule na spodním hřišti, kde budeme informovat o utkáních apd.

Na internetových stránkách naší organizace budou informace týkající se provádění závlahy.

Dle klimatických podmínek budou oznámeny termíny brigády.

Byla vyřešena otázka pojištění majetku. 

  za TJ Sokol Dubany
 starosta Pavel Karásek